d9daeae2069c9f9ddecc2f4ef9f92783.jpg
Κ.Α.Ψ

Λίγα λόγια για το Κέντρο Αντλεριανής Ψυχολογίας

 

Πήρε το όνομά του από τον Αlfred Adler (1870-1937), τον θεμελιωτή της Αντλεριανής ή Ατομικής Ψυχολογίας.

Η Ατομική Ψυχολογία μαζί με την ψυχαναλυτική του S.Freud και του Κ.Jung αποτέλεσαν και αποτελούν την βάση της σύγχρονης ψυχολογίας.
Ο Αlfred Adler διατύπωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατανόησης και ερμηνείας της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Ονόμασε το σύστημα του Ατομική Ψυχολογία θέλοντας, με την λέξη ''ατομική'' να δώσει έμφαση στην μοναδικότητα, την ενότητα και το αδιαίρετο του ατόμου.

Λίγα λόγια για την ιστορία του Κέντρου Αντλεριανής Ψυχολογίας:

Ο Alfred Adler δημιούργησε στη Βιέννη την Σχολή Ατομικής Ψυχολογίας. Με τα χρόνια η θεωρία του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ψυχολόγων, ψυχιάτρων, δασκάλων, κοινωνικών λειτουργών, ιερωμένων και γενικά όλων εκείνων που επιθυμούν να κατανοήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ στον Καναδά, στην Αυστραλία και την Άπω Ανατολή δημιουργήθηκαν σύλλογοι, ερευνητικά κέντρα, έδρες σε Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα Ατομικής Ψυχολογίας. Στην Αθήνα ιδρύεται το 1969 η Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανών Σπουδών (Ε.Ε.Α.Σ.) και λίγα χρόνια αργότερα το 1976, ιδρύεται το παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Το παράρτημα αυτό, δημιουργήθηκε από την Μαργαρίτα Κασημάτη και το 1998  έγινε αυτόνομο και ονομάστηκε Κέντρο Αντλεριανής Ψυχολογίας (Κ.Α.Ψ.)

Τι είναι το Κ.Α.Ψ. (Κέντρο Αντλεριανής Ψυχολογίας)

Το Κ.Α.Ψ. είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση.
Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, θρησκεία ή αίρεση και τα στελέχη της προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια με εκλογές κατά την Γενική συνέλευση των μελών του κέντρου.
Οι πόροι του κέντρου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, δωρεές, καθώς και έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί. Τα στελέχη του Κέντρου είναι ψυχολόγοι, σύμβουλοι, συντονιστές ομάδων μελέτης και εθελοντές κοινωνικής εργασίας. Το Κέντρο διοργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με τα οποία εκπαιδεύονται τα στελέχη του τόσο πάνω στην Αντλεριανή ψυχολογία όσο και στις άλλες σχολές ψυχολογίας.

Στόχοι του Κέντρου Αντλεριανής Ψυχολογίας::

  • Η εξάπλωση της Αντλεριανής ψυχολογίας.
  • Η εφαρμογή της στην καθημερινή ζωή.

Δραστηριότητες του Κέντρου Αντλεριανής Ψυχολογίας::

  • Ευαισθητοποίηση ομάδων: εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών κοινωνικών λειτουργών, εφήβων στην Αντλεριανή θεωρία και πράξη.
  • Ομάδες αυτογνωσίας, όπου συντονίζουν ψυχολόγοι , στελέχη του Κέντρου
  • Ομάδες μελέτης όπου συντονίζουν ειδικά εκπαιδευμένοι συντονιστές.
  • Οργάνωση σύντομων σεμιναρίων
  • Διαλέξεις με θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και προβληματισμού
  • Οργανωμένη εθελοντική κοινωνική εργασία